MEDAL DLA SKOWRONKÓW 10/11.05.2014


MEDAL IZYDORA ORACZA DLA SKOWRONKÓW 

KONCERT W JANOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO - 10.05.2014

**************************************

WRĘCZENIE MEDALI 

KOŚCIÓŁ pw. DUCHA ŚWIĘTEGO W BIAŁYMSTOKU - 11.05.2014.

 

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/11052014-godz-1830/15155884
/ TVP BIAŁYSTOK OBIEKTYW od 9 minuty 58 sekundy /

 

Marszałek Województwa Podlaskiego wytypował Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ,,SKOWRONKI”

za zasługi na rzecz szerzenia kultury ludowej do medalu im. Świętego Izydora Oracza patrona wsi

i rolników Europy.
Święty Izydor urodził się w Madrycie w 1080 roku - w ubogiej i religijnej rodzinie, która przeniosła

się na wieś. Bieda zmusiła młodego Izydora do pracy w charakterze parobka u zamożnych sąsiadów.

Podczas modlitw, według legendy, pomagał mu na roli Anioł, jego pracy towarzyszyły cudowne

zdarzenia, a on sam miewał wizje.
Słynący za życia z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Zmarł ok. 1130.

Został pochowany na cmentarzu św. Andrzeja. W 1170 przeniesiono jego relikwie do kościoła,

w którym otrzymał Chrzest święty. Cuda, jakie działy się przy jego grobie, ściągały mnóstwo

pielgrzymów. Beatyfikowany w 1619 roku przez Pawła V, kanonizowany w 1622 przez Grzegorza XV.
Święty Izydor Oracz jest szczególnie czczony w Hiszpanii, gdzie z okazji dnia Jego pamięci urządza

się uroczystości kościelne i festyny ludowe. Jest jak wspomniałem patronem wsi i rolników Europy,

ale również , diecezji kieleckiej i miast: Madrytu i Saragossy.
Medal to prestiżowe wyróżnienie wręczane w wielu państwach Europy za szczególne zasługi na

rzecz kultury ludowej i rolnictwa. Dla Skowronków to dużym wyróżnieniem; Jesteśmy z tego tytułu

bardzo dumni że nasza praca na rzecz kultury ludowej na Podlasiu, w Polsce i w Europie został

zauważona i w taki sposób nagrodzona.
Sam medal, polskie wydanie : jego awers i rewers zawierają zbiór symboli wiary, patriotyzmu,

cnót i obyczajów rolniczych. Na awersie znajduje się przepiórka w formie krzyża. W części

centralnej przepiórki, źdźbła są spięte rondem, na którym wybito godło dawnej RP czyli

orła Polski w koronie z czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który nosił się

z zamiarem ustanowienia orderu tego świętego. Na rewersie w otoku określone są

min. zasługi, za które medal został ustanowiony. Dziękujemy za przyznanie nam tego

zaszczytnego odznaczenia i postaramy się dalej godnie pełnić swoją misję ku chwale ludowej

tradycji tym co najlepiej umiemy: polskim strojem, tańcem, muzyką i śpiewem.