PODLASKIE SPOTKANIA 2022


 PODLASKIE SPOTKANIA 2022

02.08-08.08.2022

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE

SKOWRONKI 

W ROKU 2022 ZAPROSIŁO 

NA PODLASKĄ ZIEMIĘ

NASTĘPUJĄCE ZESPOŁY